Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. NATAL LIFE S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului natallife.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului natallife.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul din domeniul www.natallife.ro și pentru care S.C. NATAL LIFE S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator.

Website-ul www.natallife.ro va fi denumit generic, în mod individual Site în cele ce urmează. În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. se conformează legislației privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu și asigură un climat de transparență, siguranță și încredere pentru toți cei ce apelează la serviciile S.C. NATAL LIFE S.R.L..

Prelucrează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor, denumit în continuare „GDPR”), datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Colectarea de date cu caracter personal.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe site cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

Pentru a oferi serviciile pe care le-ați cerut sau achiziționat.

Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Pentru a factura, a coresponda, a încheia contracte și anexe la contracte, a efectua plăți.

Pentru efectuare plată sunt necesare date cu caracter personal.

La plata prin card, formularele de plată online, prezentate de dumneavoastră, trebuie completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Acestea sunt întrebuințate pentru:

facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastra;
efectuarea plății online;
asigurarea securității tranzacției eCommerce/plății online prin aplicarea de filtre antifrauda.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. colectează informații și le prelucrează în date statistice în următoarele scopuri:

Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.

Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a va furniza un serviciu cât mai bun.

Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru corespondență, S.C. NATAL LIFE S.R.L. o poate utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți, dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. NATAL LIFE S.R.L. și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 506/2004, către instituțiile abilitate.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Vă informăm, că, potrivit art. 12-22 din GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de informare și de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”, în mediul on-line);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea și reconsiderarea oricărei decizii
  care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei
  operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, timiteți o solicitare scrisă, datată și semnată – în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul S.C. NATAL LIFE S.R.L., prin email la adresa office@natallife.ro.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la
primirea solicitării, conform GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea
implementării GDPR.

Minori.

S.C. NATAL LIFE S.R.L. poate oferi servicii care să fie cumpărate de către minori, cu recomandarea de a fi asistați/supravegheați de către părinți/tutore.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate.

Dacă aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți sa fiți informat asupra datelor cu caracter personal, prelucrate de către S.C. NATAL LIFE S.R.L. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de utilizare.

Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație.

Politica de confidențialitate se supune legislației române.